Normes de publicació

Els autors, que els seus abstracts hagen resultat acceptats, hauran de remetre les comunicacions completes per a ser publicades en les actes de les jornades i assignar-los el corresponent ISBN.

Per a la seua publicació l’autor ha de remetre les comunicacions seguint les instruccions i els formats proposats en alguna de les plantilles disponibles a continuació, així com el document de cessió de drets firmat i escanejat:

Plantilla en word

Plantilla en LaTeX*
Document de cessió de drets

El període per a la presentació de les comunicacions escrites és fins al 13 de juny.

És imprescindible seguir les instruccions i els formats proposats en les plantilles disponibles, d’una altra manera no serà possible la seua publicació en les actes de les Jornades.

La comunicació escrita i el document de cessió de drets hauran de remetre-la a la següent adreça: inred2014@upv.es .

Els autors hauran d’inscriure’s a les jornades per la seua intranet.

* Per restriccions del servidor l’extensió de la plantilla s’ha posat com .doc, per la qual cosa per a visualitzar-la correctament haurà de descarregar-la i posteriorment canviar l’extensió del fitxer a .zip . Quan s’haja canviat l’extensió a .zip podrà visualitzar-ho correctament.