Presentació

LOGOTIPO L’interès i la qualitat dels treballs, experiències i produccions que es venen duent a terme en els últims anys des dels programes institucionals d’Innovació Educativa i de Docència en Xarxa, per un nombre creixent de professores i professors de la UPV, abonen la necessitat i oportunitat d’organitzar una trobada de treball en el qual comunicar, compartir i debatre les iniciatives i experiències portades a la pràctica des d’ambdues plataformes, ja que, en la pràctica, els projectes i treballs desenvolupats presenten nombroses coincidència amb independència del programa institucional en el qual s’han enquadrat.