A qui va adreçat?

IN-RED 2014 s’ofereix com a fòrum de reflexió, debat i intercanvi d’experiències a  tots els professors de la Universitat Politècnica de València, motivats per la innovació i la tecnologia educativa, la renovació pedagògica i la millora de la docència universitària.

Aquest fòrum pretén donar cabuda a experiències d’innovació i  produccions didàctiques de divers gènere (com ara Docència en Xarxa o altres projectes d’innovació), i també acollir possibles estudis que hagen avaluat l’impacte i els resultats per a l’aprenentatge dels estudiants, tant de produccions com d’estratègies metodològiques, organitzatives, etc.