Objectius

  • Afavorir l’intercanvi d’experiències tecnològiques i innovacions entre el professorat que imparteix docència en els ensenyaments tant de grau com de màster en les diverses escoles i facultats de la UPV.
  • Obrir noves possibilitats i camps d’acció en el procés de renovació que actualment es demana a la docència universitària.
  • Animar la reflexió i el debat davant els reptes que es plantegen als ensenyaments cientificotècnics i artístics en el context actual.
  • Fomentar el desenvolupament de xarxes d’innovació i d’investigació educativa capaces de crear sinergies davant el canvi que suposa la creació de l’EEES i altres canvis educatius del nostre context particular.
  • Contribuir a la millora de l’activitat docent, focalitzant el paper essencial d’una docència de qualitat.
  • Contribuir al progrés del coneixement científic sobre l’ensenyament en contextos cientificotecnològics i artístics.