Temes d’interès

  • Aplicació i avaluació de recursos tecnològics de suport a l’aprenentatge: generació de materials multimèdia de qualitat (polimèdies, laboratoris, mòduls, OCW, MOOC, aula 2.0, ús de les xarxes socials, tinta digital, etc.).
  • Metodologies actives per a l’aprenentatge a la universitat (aprenentatge autònom, aprenentatge cooperatiu, ensenyament basat en projectes/problemes, estudis de casos,  pràctiques reals, simulació, etc.).
  • Activitats d’aprenentatge i avaluació per al desenvolupament de competències genèriques: activitats d’avaluació multidisciplinàries, participació dels estudiants en l’avaluació, retroalimentació de qualitat (prospectiva, orientadora…), etc.
  • Altres tipus d’innovació educativa que es puguen considerar emergents en el panorama actual de l’educació superior.