Conferència

[Dimarts 15 – Saló d’actes Edifici Nexus]

LA VISIBILITAT DE LA PRÀCTICA DE LA INNOVACIÓ EDUCATIVA

Angel_Fidalgo

 D. Ángel Fidalgo Blanco

 Dr. en Informàtica, professor del Departament de Matemàtica Aplicada i Mètodes Informàtics de la Universitat Politècnica de Madrid. Expert en Innovació Educativa.


Quan les organitzacions realitzen innovacions, ho fan per millorar la qualitat i obtindre avantatge competitiu. Per tant, la innovació es visualitza en tota l’organització per introduir les millores i que aquestes arriben a tots els seus integrants.

No obstant això, la innovació educativa realitzada pel professorat, en la majoria de les ocasions no es visualitza més enllà de l’aula on s’ha aplicat; fins i tot sabent que aquestes innovacions poden ajudar a millorar la competitivitat de la universitat.

En aquesta conferència s’analitzen les causes d’aquesta situació, els beneficis de donar visibilitat a la innovació i es mostren formes per dur-la a terme.