Workshop 1

 [Dimarts 15 – Aula 2.15 CFP]

BONES PRÀCTIQUES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA. EXPORTABILITAT I APLICABILITAT

Angel_Fidalgo

D. Ángel Fidalgo Blanco

Dr. en Informàtica, professor del Departament de
Matemàtica Aplicada i Mètodes Informàtics de la
Universitat Politècnica de Madrid.
Expert en Innovació Educativa.


L’objectiu d’aquest workshop és identificar indicadors que ens permetan reconèixer les característiques de les bones pràctiques d’innovació educativa. Així mateix, es treballarà amb un sistema de gestió de coneixement que permet convertir l’experiència del professorat en innovació educativa (independentment del lloc on s’haja produït) en un coneixement aplicable a tot el sector universitari.