Workshop 2

[Dimarts 15 – Aula 2.13 CFP]

TIC, TAC, TIC, TAC… INCORPORANT LES TICS EN LA NOSTRA DOCÈNCIA … I NO MORIR EN L’INTENT

Cabrera

Dª. Ana Fita Hernández

Professora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural de la UPV.

D. Enrique Cabrera Rochera

Professor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de la UPV.

Un taller de docents per a docents, on us presentarem diverses possibilitats d’incorporació de les TICs a la docència, partint d’experiències prèvies reals en la UPV. Veurem, d’una banda, com substituir la pissarra tradicional per tablets digitals, l’enregistrament de videoapunts, la impartició en temps real d’una classe a través d’internet i videoexercicis… i, per una altra, en una sessió pràctica, experimentareu amb les diferents eines presentades.