Comunicacions

Dimecres 16 de 9:30 a 11:00 hores
[Saló d’actes de l’Edifici Nexus]

Taula moderada per D. José Simó Ten
President del Comitè Científic de les Jornades In-Red 2014

 • Desenvolupament de laboratoris virtuals amb Mathematica i la seua aplicació a la docència en xarxa en làmbit de l’Enginyeria Ambiental
  Enrique Asensi / Elena Alemany
 • Socrative, una aplicació web 2.0 per a avaluar la comprensió dels estudiants
  José Manuel Navarro Jover / Françoise Olmo Cazevieille
 • Flipped Classroom: Reflexions i opinions dels implicats
  Cristina Jordan Lluch / María José Pérez Peñalver / Esther Sanabria Codesal
 • Desenvolupament d’una guia per a l’ús dels social media en la millora de la comunicació professor-alumne. Aplicació a  l’aprenentatge invers
  Ángeles Calduch / Dolores Teruel / José Luis Poza Luján / Marga Cabrera / Ana Albors / Miguel Rebollo / Rebeca Díez Somavilla
 • La eïna MOOC com a curs d’anivellació en Física per a estudiants universitaris de Ciències
  Pilar Candelas Valiente / Marcos H. Giménez Valentín / M. Ángeles Hernández Fenollosa / Constanza Rubio Michavila / Joaquín Cerdá Boluda / Jaime L. Busquets Mataix
 • Reptes de l’Agricultura i l’Alimentació en el segle XXI, una experiència d’aprenentatge col.laboratiu
  José María García Álvarez-Coque / Lorena Tudela Marco / Olga Moreno Pérez / Raúl Compés López / Víctor Martínez Gómez