Conferència

[Dimecres 16 – Saló d’actes Edifici Nexus]

DIGITAL RETHINKING
Com les tecnologies de la informació ajudaran a transformar
la docència universitària

Faraon_2D. Faraón Llorens Largo

Dr. Enginyer en Informàtica i diplomat en Professorat d’EGB. Va ser director de l’Escola Politècnica Superior (2000-2005) i vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa (2005-2012) de la Universitat d’Alacant i secretari executiu de la Comissió Sectorial TIC de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (2010-2012). És catedràtic d’escola universitària de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial.

Coordina l’informe anual “UNIVERSITIC: Les TIC en el Sistema Universitari Español”.

En 2008 va rebre el premi “Sapiens al Professional” concedit pel Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de la Comunitat Valenciana i en 2013 el premi a la “Qualitat i Innovació Docent″ concedit per l’Associació d’Ensenyants Universitaris de la Informàtica.


La transformació digital no és una qüestió de tecnologia únicament sinó de cultura i de redisseny de processos. La inevitable digitalització del món comporta que repensem i redissenyem tots els procediments i la forma de funcionar les organitzacions. La irrupció del digital ha de suposar un replantejament de tot el sistema educatiu, en general, i de les universitats en particular. La clau està a combinar intel·ligentment pràctiques i formes de fer que segueixen donant bons resultats, amb noves tècniques i habilitats que ens connecten amb les necessitats del futur.

Les TI permeten per un costat la massificació, però també la personalització, permetent atendre l’heterogeneïtat dels estudiants, afavorint un aprenentatge adaptat a l’aprenent, progressiu i autònom. En aquests moments sembla que l’aposta va pels cursos massius (MOOC), i encara que queden grans llacunes tant en el model pedagògic com en el de negoci, podem aprendre d’aquestes experiències innovadores per aplicar-ho a les nostres aules (transferir el “massive” a el “small”): aprenentatge actiu, al seu propi ritme, amb una resposta instantània (feedback immediat), gamificat i aprofitant l’aprenentatge entre iguals. L’informe Horizonte 2013 planteja com a tecnologies rellevants al món de l’educació en el mig termini (de dos a tres anys) l’adopció generalitzada dels jocs i la gamificació, com dues cares de la mateixa moneda, així́ com un major perfeccionament del+s learning analytics.